Tel./Fax: 47/302-009
E-mail: bodroghalom@t-online.hu
3987 Bodroghalom, Szabadság út 89.
Facebook

Humán szolgáltatások fejlesztése Bodroghalom térségében

Humán szolgáltatások fejlesztése Bodroghalom térségében - EFOP-1.5.3-16-2017-00005

Kedvezményezett neve: Bodroghalom Község Önkormányzata

Konzorcium tagjai:

Karcsa Község Önkormányzata

Karos Község Önkormányzata

Nagyrozvágy Község Önkormányzata

Pácin Község Önkormányzata

Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Bodroghalom térségében

Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00005

Támogatás összege: 249 994 025 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezési dátuma: 2020.03.01.

Projekt tartalmának bemutatása:

Kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők felés megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához.

A konstrukció által megfogalmazott alapvető célok

A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok

megvalósításának támogatása.

A konstrukció részcéljai

I. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása

II. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése

III. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése

IV. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

V. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

 

 

 


GALÉRIA

 

 
     
 
     

 

 

 A weblapot a FOCUS-Trio Bt. készítette.