BODROGHALOM KÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA
BODROGHALOM.HU


MŰSZAKI TARTALOM BEMUTATÁSA

A pályázat célja, a Bodroghalom, Szabadság út 109-111. szám alatti korszerűtlen, nagy energia fogyasztású Molnár Mózes Általános Művelődési Központ Iskola és Óvoda épületek energetikai korszerűsítése és megújul energia felhasználásuk növelése, amelyek eredményeként modern, a kor követelményeinek minden tekintetben megfelelő energiatakarékos épületek jöjjenek létre. Az ingatlanok az Önkormányzat 100%-os tulajdonában állnak.

A fejlesztés helyszínén 3 épület, illetve a 4. épület, az új iskolával egybeépített tornaterem található az alábbiak szerint:

- Az 1930-as években épült Kazánház épület, amely a felmérések és adatbekéréseket követő energetikai minősítés elvégzése eredményeként jelenleg "H" energia kategóriájú,

- Az 1930-as években épült Régi iskolaépület, amely a felmérések és adatbekéréseket követő energetikai minősítés elvégzése eredményeként jelenleg "E" energia kategóriájú,

- Az 1960-as években épült Új Iskola, amely az energetikai minősítés elvégzése eredményeként jelenleg "F" energia kategóriájú a hozzátartozó tornateremmel együtt

- Végül de nem utolsó sorban a szintén 1960-as években épült Óvoda épület, amely az energetikai minősítés elvégzése eredményeként jelenleg "A" energia kategóriájú.

Az energetikai felmérések alapján megállapítható, hogy mindkét iskolaépület energetikai besorolása ez által energia hatékonysága igen rossz, a műszaki javaslatokból pedig az derül ki, hogy csak komplex beavatkozással lehet elérni a kívánt eredményt, az ettől egyszerűbb megoldások nem elegendőek a követelmények kielégítéséhez, hiszen valamennyi épület közös fűtés - melegvíz ellátása az egyetlen valós és jelentős megtakarításokat eredményező megoldás.

A felmérési dokumentumokból megállapítható, hogy az épületek egy helyrajzi számon szerepelnek, de különállóak. A fentiek alapján javasoljuk

- A "Kazánház" épület komplex energetikai felújítását: - a régi nyílászárók cseréjét, - a homlokzat hőszigetelését, - a tető hőszigetelését, - a fűtés és melegvíz ellátás korszerűsítést, mely - korszerű, vezérelhető energiatakarékos kondenzációs kazán beépítését jelenti, valamint - megújuló energia hasznosítását: Pellet kazánok beépítését és Napkollektorok szerelését

- A "Régi iskola" épületnél szintén javaslatunk a következő korszerűsítéseket: - a régi nyílászárók cseréjét, - a homlokzat hőszigetelését, - a tető hőszigetelését, - a fűtés és melegvíz ellátás, mely a kazánházban elhelyezett, beépített berendezésekkel történik

- Az "Új iskola" épületnél szintén javaslatunk a következő korszerűsítéseket, bár az épület egy része már fel lett újítva: - a régi nyílászárók cseréjét, - a homlokzat hőszigetelését, - a tető hőszigetelését, - a fűtés és melegvíz ellátás, mely szintén a kazánházban elhelyezett, beépített berendezésekkel történik

A rehabilitációt követően az épületek elérik az A - energiatakarékos kategóriát, kivétel az "Óvoda" épület, mert az A+ - energiatakarékos kategóriát éri el.

JELENLEGI ÁLLAPOT

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításra került, a nyertes KINAMÉ Kft-vel 2012.08.07-én került sor szerződéskötésre. Ezzel egyidőben a munkálatok is elkezdődtek és várhatóan 2012.11.15-én zárul a projekt.

A pályázat megvalósításában  Bodroghalom Község Önkormányzatával kapcsolatos feladatokat a PM Plus Kft. részéről

Papp Mónika, EU pályázati projektvezető látja el.

A pályázattal kapcsolatban információ a papp.monika@pmplus.hu  e-mail címen

vagy a 0620/5404346 telefonszámon kérhető!

NYILVÁNOSSÁG

FOTÓGALÉRIA