Tel./Fax: 47/302-009
E-mail: bodroghalom@t-online.hu
3987 Bodroghalom, Szabadság út 89.
Facebook
  • Főlap
  • Hírek
  • TÁJÉKOZTATÁS - hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralék kezelésről

TÁJÉKOZTATÁS - hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralék kezelésről

Tisztelt Ügyfeleink!

Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban:  NHKV  Zrt.)  létrehozásával  a  rezsicsökkentés  eredményeinek  megőrzését,  a hatékony  hulladékgazdálkodási  rendszer  kialakítását,  továbbá  a  magyar  és  uniós környezetvédelmi szabályok maradéktalan érvényesítését tűzte ki célul.

A  jogszabályi  rendelkezések  értelmében  az  NHKV  Zrt.  látja  el  a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási  díjak  beszedésével  és  kezelésével  összefüggő  feladatokat  is,  a hulladékgazdálkodási  rendszer  átfogó  átalakításával  párhuzamosan  elkészült  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedését és kezelését lehetővé tevő új és egységes informatikai rendszer is.

Az NHKV Zrt. célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése, amelynek érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le és 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] ügyfélszolgálati, illetve  a  díjhátralékok  beszedésével  összefüggő  feladatok  ellátásával  bízta  meg.  Ezáltal  a számla esedékességét követően fennálló számlatartozás befizetését az ingatlanhasználókat személyesen felkereső hátralék-kezelők közreműködésével biztosítjuk, amellyel a díjfizetési kötelezettség  elmulasztásából  adódó  kellemetlenségeket  kívánjuk  minimalizálni,  illetve  a díjtartozások  rendezését  megkönnyíteni  (a  hátralékkezelők  közreműködésével  megfizetett tartozások esetén késedelmi kamatot és behajtási költség-átalányt nem számítunk fel).

A hátralékkezelők minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés  során  az  NHKV  Zrt.  által  előállított  „Beszedési  értesítő”  alapján  jogosultak készpénzben, a díjtartozás teljes összegének átvételére, részteljesítésre azonban nincs mód.

A hátralék-kezelő a készpénz átvételét a Beszedési értesítőn aláírásával igazolja, amelyet átad az ingatlanhasználó részére.

Amennyiben  a  személyes  felkeresés  alkalmával  a  hátralék-kezelő  nem  találja  a  megadott címen  az  ingatlanhasználót,  úgy  értesíti  az  újabb  látogatás  időpontjáról,  amelynek  során ismét lehetőség nyílik a díjfizetésre. Egyes önkormányzatok a díjfizetés lakossági terheinek csökkentésében történő  közreműködés  jegyében  a  számlatartozások  előre  egyeztetett időpontban  történő  befizetésének  feltételeit  is  biztosítják  az  ingatlanhasználók  számára, amelyről a helyben szokásos módon adnak tájékoztatást.

Az  egyes  településeken  a  hátralékkezelést  ellátó  megbízottak  személyéről  a  konzorciumi partnerek  tájékoztatják  a  települési  önkormányzatokat,  illetve  a  település  szerint  illetékes közszolgáltatókat, a hátralékkezelők személye az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatán is ellenőrizhető.

Abban  az  esetben,  ha  a  díjtartozás  a  személyes  felkeresésig  rendezésre  kerül,  akkor  ezen tájékoztatást  a  hátralék-kezelést  végző  munkatársak  külön  igazolás  nélkül  is  elfogadják, azonban  a  befizetés  számlával  való  összevezetését  célszerű  az  érintett  közszolgáltató ügyfélszolgálatának vagy az NHKV Zrt. központi ügyfélszolgálatának bevonásával ellenőrizni, annak érdekében, hogy az esetleges informatikai problémák (pl. pontatlan befizető azonosító vagy közszolgáltató-váltás miatti vevő azonosító módosulás) még a követeléskezelési folyamat következő lépése előtt feltárhatók legyenek.

Az  ügyfélszolgálatok  felkeresése  esetén  lehetőség  van  pótcsekk,  számlamásolat, egyenlegközlő kérésére, illetve halasztási kérelem és részletfizetési kérelem előterjesztésére is,  ennek  aktuális  részletei  tekintetében,  kérjük  tájékozódjon  honlapunkon,  amelynek elérhetősége:

https://nhkv.hu/wp-content/uploads/2018/06/Ugyfeltajekoztato.pdf?dl=1

Amennyiben  a  hátralékkezelési  folyamat  eredményeként  sem  került  sor  a  díjhátralék kiegyenlítésére,  Társaságunk  a  hatályos  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően,  fizetési felszólításban hívja fel teljesítésre az érintett ingatlanhasználókat (ebben az esetben már az ügyviteli költségek és kamatok megtérítése mellett lesz mód a tartozás rendezésére) és ha az ily módon történő felhívás is eredménytelen marad, úgy a 10.000 Ft-ot meghaladó tartozás esetében kezdeményezi Társaságunk a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.

A személyes hátralék-beszedéssel párhuzamosan megteremtettük a lehetőségét a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  díj  számlázását  is  érintő  adatváltozások  személyes bejelentésének  is,  a  díjhátralékot  felhalmozó  ingatlanhasználókat  ugyancsak  személyesen felkereső változás-kezelő – magukat fényképes igazolvánnyal igazoló - munkatársaknál, akik feladatukat  a  hatályos  adatkezelési  irányelveknek  megfelelően  végzik,  a hátralékkezelőktől kapott  jelzések  alapján. 

A  változás-kezelőknél  bejelentett  adatmódosítások  további feldolgozását szerződéses partnereink és a közszolgáltatók bevonásával biztosítjuk.

 

Tisztelettel:

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 

Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 103. | Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 333 | e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Nyomtatás

     
 
     

 

 

 A weblapot a FOCUS-Trio Bt. készítette.