Tel./Fax: 47/302-009
E-mail: bodroghalom@t-online.hu
3987 Bodroghalom, Szabadság út 89.
Facebook

HIRDETMÉNY - Településképi Arculati Kézikönyv véleményezésére

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/20í2.(Xl.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Bodroghalom Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Bodroghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (VIII.24.) számú Partnerségi Rendelete 3.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

(A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.bodroghalom.hu honlapon: http://www.bodroghalom.hu/images/cikkek/TAK-rendelet.pdf )

Nyomtatás

 

 

 A weblapot a FOCUS-Trio Bt. készítette.